måndag 15 april 2013

Rättssäkra betyg - fortbildning med Per Måhl

Förra veckan var jag och en kollega till mig på fortbildning. Den varade bara i 90 minuter, men jag är tacksam för all chans jag får att vidareutveckla mig. Denna gång var det Lärarnas riksförbud i Göteborg som hade bjudit in Per Måhl att prata om rättssäkra betyg. Per Måhl gav i höstas ut boken "Betygssättning - en handbok" som handlar om hur vi lärare sätter betyg och vad vi bör tänka på.

Att prata om rättssäkra betyg är inte synonymt med likvärdiga betyg utan det handlar om att eleverna ska få den kunskap som står i kunskapskraven och faktiskt examineras utifrån dem. Många lärare tittar enbart på ämnets syfte och centrala innehållet och kan på så sätt missa att viktiga krav för respektive betyg tas upp. Som lärare kan du inte heller "bocka av" ett krav i oktober och inte ge eleven fler chanser att visa vad de kan om betyget inte sätts förrän i juni. Sammanfattningsvis var det en kort men intensiv eftermiddag som gav många intressanta tankar om hur vi som lärare bör se på betygen och sammanställa elevernas kunskaper.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar