tisdag 14 maj 2013

Till överläggande del...

Så här i slutet av terminen sitter de flesta och brottas med betygen och funderar över vilka kunskapskrav som är nådda och vilka som inte är det. I samhällskunskap är kunskapskraven relativt tydliga (om vi bortser från vissa värdeord) och det är hyfsat lätt att matcha uppgifter som passar in med de olika kraven. När jag nu sitter och sammanställer årets uppgifter för exempelvis samhällskunskap 1a1 och ser att Lisa har nått en del kunskapskrav på E-nivå och en del på C-nivå så kommer frågan: Är detta till överliggande del? Skolverket har givetvis svaret:

"Bedömning av ”till övervägande del”
Vid bedömningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar jämfört med överliggande kunskapskrav. I jämförelsen identifierar läraren vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller och bedömer med stöd i kursplanens syfte och centrala innehåll om elevens kunskaper sammantaget uppfyller kravet på ”till övervägande del”.
Eftersom ”till övervägande del” är en bedömning som kan se olika ut från elev till elev kan dessa kunskapskrav inte preciseras vare sig på nationell eller på lokal nivå."
Med andra ord är det upp till mig att bestämma vad som är övervägande del.  Varför inte vara tydligare; exempelvis hälften ska uppfyllas eller två tredjedelar? Så nu sitter jag där och funderar på om Lisa har till övervägande del nått kunskapskraven för C.  Jag kanske tycker det, men inte du eller tvärtom. Varför inte kriterier för D och B? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar