torsdag 21 mars 2013

Att bedöma prov

Jag är egentligen inte speciellt glad i prov men en gång per år när eleverna läser samhällsekonomi brukar jag slänga in ett för att se om de har koll på prisbildning och begrepp. Eleverna gör provet och sedan börjar det som ibland får mig att fundera om läraryrket är det rätta för mig, dvs bedömningen.

Jag vill att eleverna inte bara ska få tillbaka ett betyg på sitt prov utan att de faktiskt reflekterar varför de blir bedömda som de har blivit och att de faktiskt läser kommentarerna som jag har lagt ner tid på att skriva. Denna gången valde jag att göra ett slags bedömningsprotokoll där jag sedan bedömde fråga för fråga och skrev vad de hade gjort bra och vad de hade missat. Slutligen sammanfattade jag provet med hur de hade presterat i anknytning till de valda kunskapskraven och använde mig av översiktlig, utförlig och utförlig och nyanserat. Tidskrävande? Ja visst, men jag hoppades att detta skulle göra det tydligt för eleverna.

Dagen de fick tillbaka sina prov hade jag en genomgång av varje fråga med tre olika svarsalternativ, ett som inte var godkänt och två där det ena var mer utvecklat än de andra. Alla autentiska provsvar från de fyrtiotal som hade gjort provet. Sedan diskuterade vi vari progressionen i svaren låg. Efteråt sa jag att de som fortfarande hade frågor kring bedömningen eller ansåg sig felbedömd fick stanna kvar. Ingen stannade kvar och en del fällde till och med några positiva kommentarer om att det var tydligt.

Sammanfattningsvis så lönar det sig att lägga ner tid på bedömningen då eleverna (förhoppningsvis) får en större förståelse för hur och varför de blir bedömda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar