lördag 16 mars 2013

Används matriser på gymnasiet?

När jag arbetade på grundskolan hörde det till normalfallet att använda sig av bedömningsmatriser. De flesta eleverna uppskattade att se det progressiva och formativa i bedömningen. När jag så i höstas började arbeta på gymnasiet nämndes inte ordet bedömningsmatris och jag började fundera över det stora glappet mellan högstadiet och gymnasiet. Ska och bör det vara en sådan skillnad mellan gymnasiet och grundskolan? Att det kan vara två olika världar för en lärare är väl en sak men bedömningen har ju samma mål. Vi vill att eleverna ska utvecklas och att de själva ska vara delaktig och se sin utveckling.

Därför blev jag glad när en kille i min klass redan andra dagen räckte upp handen och frågade "Har du inte någon matris till den här uppgiften?" Så numer ger jag gladeligen ut matriser och det är ju extra kul när det faktiskt frågas efter det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar